Politiske representanter i driftsstyre ved Morellbakken skole

Oversikt over bydelens politiske representanter i driftsstyre ved Morellbakken skole.

Medlemmer

Nærby, Anne Marit Heber (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Morellbakken skole

Rogg, Kristin (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Morellbakken skole

Mamen, Anders (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Morellbakken skole

Voksø, Eli (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Morellbakken skole
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Medlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet

Manum, Tone (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Morellbakken skole

Eriksen, Svein (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Morellbakken skole