Politiske representanter i driftsstyre ved Maridalen skole

Oversikt over bydelens politiske representanter i driftsstyre ved Maridalen skole.

Medlemmer