Politiske representanter i driftsstyre ved Korsvoll skole

Oversikt over bydelens politiske representanter i driftsstyre ved Korsvoll skole.

Medlemmer