Politiske representanter i driftsstyre ved Kjelsås skole

Oversikt over bydelens politiske representanter i driftsstyre ved Kjelsås skole.

Medlemmer