Politiske representanter i driftsstyre ved Grefsen skole

Oversikt over bydelens politiske representanter i driftsstyre ved Grefsen skole

Medlemmer

Hamnes, Geir (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Grefsen skole

Weinberger, Hans (Venstre)

Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Grefsen skole

Petersen, Josefine (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Grefsen skole

Saxebøl, Torkil (Høyre)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Grefsen skole

Telefon: 92 49 55 75

Waksvik, Inger Johanne (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Grefsen skole