Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole

Oversikt over bydelens politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole.

Medlemmer

Marthinsen, Kari (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole

Sidsel Kjeldaas Salte

Salte, Sidsel Kjeldaas (Høyre)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
Medlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Telefon: 98 87 83 09

Benestad, Kristin (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole

Stene, Henning (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole

Gilbert, Bjørn

Leder av Nordre Aker eldreråd
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
Medlem av Tilsynsutvalg for Nordberghjemmet

Guldal, Ingjerd (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole