Politiske representanter i driftsstyre ved Disen skole

Oversikt over bydelens politiske representanter i driftsstyre ved Disen skole.

Medlemmer