Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole

Oversikt over bydelens politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole

Medlemmer

Østreng, Arne (Uavhengig)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Observatør av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Tåsen skole

Petter Færevaag

Færevaag, Petter (Rødt)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole

Telefon: 98 21 55 00

Bolstad, Albert (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Tåsen skole

Christiansen, Per Henry (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Tåsen skole
Medlem av Tilsynsutvalg for Nordberghjemmet

Aanesen, Hans A. Kielland (Uavhengig)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Tåsen skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole
Medlem av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Telefon: 40 29 11 80