Lejla Smailagic

Miljøterapeut forebyggende barne- og ungdomsenhet

E-post:

Nordre Aker ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget som består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner. Rådet uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Hvert år tildeles ungdomsrådet midler basert på antall barn og unge registrert i Nordre Aker. Disse midlene bevilger ungdomsrådet videre til ulike kulturtiltak for målgruppen. Man kan søke om tildeling av disse midlene via søknadsskjemaet du finner her og søknadene blir behandlet fortløpende på Ungdomsrådets møter.

Kriterier for tildeling:
- Målgruppe skal vøre ungdom i alderen 13-19 år
- Pengene skal gå til tiltak som kommer flere ungdommer tilgode. Man kan med andre ord ikke søke    om personlige investeringer.
- Søkere må ha tilhørighet til bydelen , enten som bosatt eller gjennom skolegang. 
Dersom ungdomsgrupper søker om midler må 2/3 av søkere ha denne tilknytningen.
- Tiltaket må skje i bydelen
- Etablerte idrettslag kan ikke søke om midler fra potten.

Møter

  1. Dato 20.01.
    Klokkeslett 17:00-20:00
  2. Dato 03.03.
    Klokkeslett 17:00-20:00
  3. Dato 28.04.
    Klokkeslett 17:00-20:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Tunold, Ragna

Leder av Nordre Aker ungdomsråd

Thunes, Sigrid

Nestleder av Nordre Aker ungdomsråd

Ringen, Evelyn Børsheim (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Clausen, Astrid Marie Foss

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Christensen, Andreas

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Tunold, Inga Røhnebæk

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Dannevig, Liv Strøm

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Walløe, Milla Alsvik

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Bergsaker, Molly Lund

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Barberini, Linnea Alexandra (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Vinding, Sondre

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Brockstedt, Even (Rødt)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker ungdomsråd