Til innhold
Kalender

Møte i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Tid og sted

Dato

Torsdag 10. oktober 2019

Tid

klokken 15:00

Tilleggsinformasjon

Nydalsveien 21

Sted

Om møtet

Sakspapirer og protokoller fra tidligere møter finner du i e-innsyn