Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Om møtet

Sakskart blir publisert i e-innsyn  en uke i forkant av møtet.

Tid og sted

Dato

Mandag 14. oktober 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Nydalsveien 21

Sted