Politikk og politiske møter

Bent Gether-Rønning

Spesialkonsulent plan- og byggesaker

E-post:

Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Komitéen er et saksforberedende organ for bydelsutvalget i saker av teknisk art, det vil si trafikk, miljø, reguleringsplaner og lignende.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Julie Myhre Barkenæs

Barkenæs, Julie Myhre (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Telefon: 982 08 822

Johanne Thunes

Thunes, Johanne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Telefon: 913 80 463

Jensen, Kai Erik (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Barlindhaug, Rolf (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Sivertsen, Stig Eide (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Tjelmeland, Monica (Venstre)

Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Sidsel Kjeldaas Salte

Salte, Sidsel Kjeldaas (Høyre)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Telefon: 988 78 309

Aase Marie Olafsen

Olafsen, Aase Marie (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Nordre Aker arbeidsutvalg
Nestleder av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Telefon: 930 03 164

Ebeltoft, Aud-Karin (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Lindstrøm, Malin (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Grande, Steinar (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Marstein, Anne (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Hemmersam, Peter (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Fergus, Tharan (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Kåvik, Berit Riise (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Akilan, Amiran Amarasingham (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Fischer, Claus (Rødt)

Observatør av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Østreng, Arne (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Observatør av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite