Møte i Nordre Aker Kultur- og oppvekstkomite

Om møtet

Saker til behandling i dette møtet og fra tidligere møter finner du i e-innsyn. Saker publiseres én uke i forkant av møtet. 
Av smittevernhensyn avholdes møtet digitalt.
Alle politiske møter er åpne for publikum med mindre annet er oppgitt. Møtet starter med åpen halvtime hvor publikum kan komme med innspill og saksopplysninger. Dersom du ønsker å delta i åpen halvtime kan du ta kontakt med bydelen på e-post til louise.larsen.dahl@bna.oslo.kommune.no 

 

Tid og sted

Dato

Tirsdag 8. juni 2021

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt via Teams

Sted