Møte i Nordre Aker Kultur- og oppvekstkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 28. november 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Nydalsveien 21

Sted