Møte i Nordre Aker Kultur- og oppvekstkomite

Om møtet

Saker til behandling i dette møtet og fra tidligere møter finner du i e-innsyn Saker publiseres én uke i forkant av møtet. 
Alle politiske møter er åpne for publikum med mindre annet er oppgitt. Møtet starter med åpen halvtime hvor publikum kan komme med innspill eller saksopplysninger dersom de ønsker dette. 

 

Tid og sted

Dato

Tirsdag 27. oktober 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Nydalsveien 21

Sted