Møte i Nordre Aker Kultur- og oppvekstkomite

Om møtet

Saker til behandling i dette møtet og fra tidligere møter finner du i e-innsyn. Saker publiseres én uke i forkant av møtet. 

Med bakgrunn i pågående spredning av koronavirus avhodes møtet elektornisk. 

Åpen halvtime:
Dersom du har innspill til åpen halvtime kan du sende en e-post til postmottak@bna.oslo.kommune.no med informasjon om hva du ønsker å ta opp, og du vil i fokrant av møtet få tilsendt en lenke slik at du kan holde ditt innlegg elektronisk via Zoom.
Innspill må sendes inn senest 1 dag før møtet avholdes. 

 

Tid og sted

Dato

Tirsdag 9. juni 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

elektronisk møte via zoom

Sted