AVLYST Møte i Nordre Aker Kultur- og oppvekstkomite

Om møtet

Alle politiske møter i mars blir avlyst.

 

Basert på den alvorlige situasjonen som Oslo og bydelen befinner seg i anbefaler bydelsoverlege Bjørn Sletvold at Bydel Nordre Aker avlyser alle politiske møter i mars.

 

-Beslutningen om å avlyse alle møter er tatt etter avklaring med samtlige gruppeledere og bydelsdirektør, sier leder av bydelsutvalget Bente M. Larsen (Ap). Viruset smitter når mennesker samles og er tett på hverandre. Derfor er det helt avgjørende at vi deltar i en dugnad for å bremse smitten.

 

Det er også besluttet at det oppsatte Bydelsutvalgsmøte torsdag 2.april ikke skal avholdes da det blir for mange mennesker samlet på et sted. Bydelen har ikke mulighet for å sette opp fjernmøter. I stedet avholdes det møte i Arbeidsutvalget med delegert fullmakt fra Bydelsutvalget, for å fatte de nødvendige vedtak. Alle politiske møter starter med åpen halvtime, men i stedet for å møte opp i åpen halvtime oppfordrer vi innbyggerne til å sende sine innspill per e-post til: postmottak@ bna.oslo.kommune.no.

 

Når sakspapirene for møte i Arbeidsutvalget legges ut på bydelens hjemmeside vil det også gis frist for innbyggerinnspill, slik at innspillene kan sammenfattes av administrasjonen før møtet.

 

Tid og sted

Dato

Tirsdag 24. mars 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Nydalsveien 21

Sted