Til innhold
Nordre Aker helse- og sosialkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 30. april 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Lillohjemmet

Sted

Om møtet

Sakskart og protokoller blir tilgjengenlig i e-innsyn