Om møtet

Sakskart og protokoller blir tilgjengenlig i e-innsyn

Tid og sted

Dato

Tirsdag 27. august 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Nydalsveien 21

Sted