Møte i Nordre Aker Helse- og sosialkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 30. august 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Nydalsveien 21