Om møtet

Sakskart og protokoller er i e-innsyn

Omvisning for komiteens medlemmer fra kl 17.00.
ORdinært møte fra kl 18.00

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. mars 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Berg gård

Sted