Om møtet

Saker til behandling i dette møtet og fra tidligere møter finner du i e-innsyn. Saker publiseres én uke i forkant av møtet. 
Alle politiske møter er åpne for publikum med mindre annet er oppgitt. Møtet starter med åpen halvtime hvor publikum kan komme med innspill eller saker dersom de ønsker dette. 

 

 

Tid og sted

Dato

Tirsdag 4. februar 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Nydalsveien 21

Sted