E-post:

Nordre Aker helse- og sosialkomite

Helse- og sosialkomitéen er et saksforberedende organ for bydelsutvalget i saker som gjelder bydelens helse- og sosialtjenester, barnevern, rusmiddelomsorg, tjenester til eldre og funksjonshemmede, arbeid med flyktninger og invandrere og  sosiale boligvirkemidler. Komitéen behandler også saker om skjenking og salg av alkohol.

Møter

  1. Dato 25.01.
    Klokkeslett 18:00-21:00
  2. Dato 08.03.
    Klokkeslett 18:00-21:00
  3. Dato 03.05.
    Klokkeslett 18:00-21:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Berit Riise Kåvik

Kåvik, Berit Riise (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Erik Kreyberg Normann

Normann, Erik Kreyberg (Høyre)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Telefon: 97 50 11 20

Meinich, Tonje (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Linnea Dahr

Dahr, Linnea (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Telefon: 91 75 57 54

Elisabeth Børve Riksfjord

Riksfjord, Elisabeth Børve (Høyre)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Telefon: 47 24 68 89

Brøther, Mona E. (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Hans A. Kielland Aanesen

Aanesen, Hans A. Kielland (Uavhengig)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Telefon: 40 29 11 80

Guldal, Ingjerd (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Bolstad, Albert (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Ringen, Evelyn Børsheim (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Hovde, Kjell Olav (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Nogva, Martha (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Kvammen, Tor Håkon (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Christensen, Anders Sørby (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Kjæserud, Guri G. (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Østreng, Arne (Uavhengig)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Observatør av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Taklo-Knutzen, Torhild (Venstre)

Observatør av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne