Politikk og politiske møter

Kim Eirin Riise

Spesialkonsulent miljørettet helsevern

Telefon: 906 11 615

E-post:

Nordre Aker helse- og sosialkomite

Helse- og sosialkomitéen er et saksforberedende organ for bydelsutvalget i saker som gjelder bydelens helse- og sosialtjenester, barnevern, rusmiddelomsorg, tjenester til eldre og funksjonshemmede, arbeid med flyktninger og invandrere og  sosiale boligvirkemidler. Komitéen behandler også saker om skjenking og salg av alkohol.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Hanne Lyssand

Lyssand, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Telefon: 951 98 859

Erik Normann

Normann, Erik Kreyberg (Høyre)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Telefon: 975 01 120

Kjekshus, Lars Erik (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Meinich, Tonje (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Dahr, Linnea (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Telefon: 917 55 754

Aanesen, Hans A. Kielland (Fremskrittspartiet)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Telefon: 402 91 180

Elisabeth Børve Riksfjord

Riksfjord, Elisabeth Børve (Høyre)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Telefon: 472 46 889

Elvenes, Guro Alette (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Østreng, Arne (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Observatør av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Bolstad, Albert (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Hovde, Kjell Olav (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Nogva, Martha (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Guldal, Ingjerd (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Ronæss, Ellen Wenche (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne