Om møtet

Sakskart og protokoller publiseres i e-innsyn en uke før møtedato. 

Tid og sted

Dato

Torsdag 22. april 2021

Tid

klokken 13:00

Tilleggsinformasjon

Møtet avholdes digitalt via zoom

Sted