Om møtet

Sakskart og protokoller publiseres i e-innsyn

Tid og sted

Dato

Torsdag 23. august 2018

Tid

klokken 13:00

Tilleggsinformasjon

Pastor Fangens vei 22

Sted