Louise Larsen Dahl

E-post:

Nordre Aker bydelsutvalg

Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ og består av 15 medlemmer med varamedlemmer som er valgt for 4 år om gangen. Medlemmene og varamedlemmene i perioden 2019-2023 er direktevalgt av innbyggerne i bydelen. 


Bydelsutvalgenes ansvarsområder er knyttet til:

 • Lov om barnehager
 • Lov om barneverntjenester
 • Lov om helsetjenester i kommunene
 • Lov om sosiale tjenester
 • Lov om vern mot smittsomme sykdommer
 • Andre lover som pålegger kommunen oppgaver, og oppgaver som bystyret har delegert til bydelen
 • Frivillige kommunale ordninger

Bydelsutvalgets arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for planlegging og oppfølging innenfor de overnevnte oppgaver
 • Ansvar for å vedta budsjett og regnskap for bydelen
 • Ansvar for å behandle saker om miljørettet helsevern innen egen bydel
 • Avgi innstillinger eller framsette forslag til andre myndigheter, byrådet og bystyret i saker som skal avgjøres i sentralt organ

Møter

 1. Dato 03.02.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  BU-salen, Nydalsveien 21
 2. Dato 17.03.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  BU-salen, Nydalsveien 21
 3. Dato 12.05.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  BU-salen, Nydalsveien 21

Se hele kalenderen

Medlemmer

Bente M. Larsen

Larsen, Bente M. (Arbeiderpartiet)

Leder av Nordre Aker arbeidsutvalg
Leder av Nordre Aker bydelsutvalg

Telefon: 99 23 16 59

Aase Marie Olafsen

Olafsen, Aase Marie (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Nordre Aker arbeidsutvalg
Nestleder av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Telefon: 93 00 31 64

Johanne Thunes

Thunes, Johanne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Telefon: 91 38 04 63

Kai Erik Jensen

Jensen, Kai Erik (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Julie Myhre Barkenæs

Barkenæs, Julie Myhre (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Telefon: 98 20 88 22

Linnea Dahr

Dahr, Linnea (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Telefon: 91 75 57 54

Berit Riise Kåvik

Kåvik, Berit Riise (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Rolf Barlindhaug

Barlindhaug, Rolf (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Telefon: 92 88 49 55

Erik Kreyberg Normann

Normann, Erik Kreyberg (Høyre)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Telefon: 97 50 11 20

Elisabeth Børve Riksfjord

Riksfjord, Elisabeth Børve (Høyre)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Telefon: 47 24 68 89

Torkil Saxebøl

Saxebøl, Torkil (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 92 49 55 75

Sidsel Salte Kjeldaas

Salte, Sidsel Kjeldaas (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Telefon: 98 87 83 09

May-Brith Døssland

Døssland, May-Brith (Venstre)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Tonje Wigelius Olsen

Olsen, Tonje Wigelius (Rødt)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Hans A. Kielland Aanesen

Aanesen, Hans A. Kielland (Uavhengig)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Telefon: 40 29 11 80

Meinich, Tonje (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Gitmark, Hannah (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Akilan, Amiran Amarasingham (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Vidnes, Truls Berge (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Barberini, Linnea Alexandra (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Heyerdahl, Nora (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Sutterud, Hallvard (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Imenes, Anders (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Ulvang, Mattis (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Elvenes, Guro Alette (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Kjekshus, Gyda Elisabeth (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Guldal, Ingjerd (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Bjørgan, Judee Ihasee (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Grande, Steinar (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Klette, Per-Morten (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Møller, Tom-Espen (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Meiner, Knut Tore (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Aamaas, Borgar (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Tjelmeland, Monica (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Østreng, Arne (Uavhengig)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Observatør av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Ugland, Isabele Leal (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Jacobsen, Geir Ugland (Uavhengig)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Brännström, Claudia Rebecka (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Dietz, Martine (Rødt)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Lien, Håvard Fossmo (Rødt)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Brockstedt, Even (Rødt)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker ungdomsråd