Til innhold
Politikk og politiske møter

Marit Høye Neby

Spesialkonsulent

Telefon: 951 01 289

E-post:

Nordre Aker bydelsutvalg

Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ og består av 15 medlemmer med varamedlemmer som er valgt for 4 år om gangen. Medlemmene og varamedlemmene i perioden 2019-2023 er direktevalgt av innbyggerne i bydelen. 


Bydelsutvalgenes ansvarsområder er knyttet til:

 • Lov om barnehager
 • Lov om barneverntjenester
 • Lov om helsetjenester i kommunene
 • Lov om sosiale tjenester
 • Lov om vern mot smittsomme sykdommer
 • Andre lover som pålegger kommunen oppgaver, og oppgaver som bystyret har delegert til bydelen
 • Frivillige kommunale ordninger

Bydelsutvalgets arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for planlegging og oppfølging innenfor de overnevnte oppgaver
 • Ansvar for å vedta budsjett og regnskap for bydelen
 • Ansvar for å behandle saker om miljørettet helsevern innen egen bydel
 • Avgi innstillinger eller framsette forslag til andre myndigheter, byrådet og bystyret i saker som skal avgjøres i sentralt organ

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Bente M. Larsen

Larsen, Bente M. (Arbeiderpartiet)

Leder av Nordre Aker arbeidsutvalg
Leder av Nordre Aker bydelsutvalg

Aase Marie Olafsen

Olafsen, Aase Marie (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Nordre Aker arbeidsutvalg
Nestleder av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Aanesen, Hans A. Kielland (Fremskrittspartiet)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Petter Færevaag

Færevaag, Petter (Rødt)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Andersen, Yngvar (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Elisabeth Børve Riksfjord

Riksfjord, Elisabeth Børve (Høyre)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Sidsel Kjeldaas Salte

Salte, Sidsel Kjeldaas (Høyre)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Erik Normann

Normann, Erik Kreyberg (Høyre)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Barkenæs, Julie Myhre (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Johanne Thunes

Thunes, Johanne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Saxebøl, Torkil (Høyre)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Dahr, Linnea (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Emil K. Mogstad

Mogstad, Emil Kverneland (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Kraft, Ingeborg Briseid (Venstre)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Lyssand, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Meinich, Tonje (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Ustvedt, Therese (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Gitmark, Hannah (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Akilan, Amiran Amarasingham (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Jensen, Kai Erik (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Østreng, Arne (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Observatør av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Jacobsen, Geir Ugland (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Brännström, Claudia Rebecka (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Ugland, Isabele Leal (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Grande, Steinar (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Ronæss, Ellen Wenche (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Klette, Per-Morten (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Møller, Tom-Espen (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Ebeltoft, Aud-Karin (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Meiner, Knut Tore (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Sivertsen, Stig Eide (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Sutterud, Hallvard (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Barberini, Linnea Alexandra (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Imenes, Anders (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Heyerdahl, Nora (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Elvenes, Guro Alette (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Ulvang, Mattis (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Dietz, Martine (Rødt)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Olsen, Tonje Wigelius (Rødt)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Lien, Håvard Fossmo (Rødt)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Brockstedt, Even (Rødt)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Kjekshus, Gyda Elisabeth (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Guldal, Ingjerd (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Bjørgan, Judee Ihasee (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Barlindhaug, Rolf (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Kåvik, Berit Riise (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Aamaas, Borgar (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Tjelmeland, Monica (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Døssland, May-Brith (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Kåpvik, Tor (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Vidnes, Truls Berge (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite