Politikk og politiske møter

Marit Høye Neby

Spesialkonsulent

Telefon: 951 01 289

E-post:

Nordre Aker bydelsutvalg

Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ og består av 15 medlemmer med varamedlemmer som er valgt for 4 år om gangen. Medlemmene og varamedlemmene i perioden 2019-2023 er direktevalgt av innbyggerne i bydelen. 


Bydelsutvalgenes ansvarsområder er knyttet til:

 • Lov om barnehager
 • Lov om barneverntjenester
 • Lov om helsetjenester i kommunene
 • Lov om sosiale tjenester
 • Lov om vern mot smittsomme sykdommer
 • Andre lover som pålegger kommunen oppgaver, og oppgaver som bystyret har delegert til bydelen
 • Frivillige kommunale ordninger

Bydelsutvalgets arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for planlegging og oppfølging innenfor de overnevnte oppgaver
 • Ansvar for å vedta budsjett og regnskap for bydelen
 • Ansvar for å behandle saker om miljørettet helsevern innen egen bydel
 • Avgi innstillinger eller framsette forslag til andre myndigheter, byrådet og bystyret i saker som skal avgjøres i sentralt organ

Møter

 1. Dato 17.12.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  BU-salen, Nydalsveien 21

Se hele kalenderen

Medlemmer

Bente M. Larsen

Larsen, Bente M. (Arbeiderpartiet)

Leder av Nordre Aker arbeidsutvalg
Leder av Nordre Aker bydelsutvalg

Telefon: 992 31 659

Aase Marie Olafsen

Olafsen, Aase Marie (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Nordre Aker arbeidsutvalg
Nestleder av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole

Telefon: 930 03 164

Erik Normann

Normann, Erik Kreyberg (Høyre)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Telefon: 975 01 120

Elisabeth Børve Riksfjord

Riksfjord, Elisabeth Børve (Høyre)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Telefon: 472 46 889

Saxebøl, Torkil (Høyre)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Grefsen skole

Telefon: 924 95 575

Sidsel Kjeldaas Salte

Salte, Sidsel Kjeldaas (Høyre)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
Medlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Telefon: 988 78 309

Johanne Thunes

Thunes, Johanne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole

Telefon: 913 80 463

Emil K. Mogstad

Mogstad, Emil Kverneland (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole

Telefon: 476 11 224

Julie Myhre Barkenæs

Barkenæs, Julie Myhre (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Telefon: 982 08 822

Dahr, Linnea (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Telefon: 917 55 754

Andersen, Yngvar (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 900 55 952

Kåvik, Berit Riise (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole

Aanesen, Hans A. Kielland (Fremskrittspartiet)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Tåsen skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole
Medlem av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Telefon: 402 91 180

Petter Færevaag

Færevaag, Petter (Rødt)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole

Telefon: 982 15 500

Døssland, May-Brith (Venstre)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Meinich, Tonje (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Ustvedt, Therese (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Gitmark, Hannah (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Akilan, Amiran Amarasingham (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Jensen, Kai Erik (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Østreng, Arne (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Observatør av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Tåsen skole

Jacobsen, Geir Ugland (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole

Brännström, Claudia Rebecka (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Ugland, Isabele Leal (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Grande, Steinar (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole

Ronæss, Ellen Wenche (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Klette, Per-Morten (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Møller, Tom-Espen (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole

Ebeltoft, Aud-Karin (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Medlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet

Meiner, Knut Tore (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Sivertsen, Stig Eide (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Sutterud, Hallvard (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Barberini, Linnea Alexandra (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Imenes, Anders (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Heyerdahl, Nora (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole

Telefon: 948 34 525

Elvenes, Guro Alette (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Ulvang, Mattis (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Dietz, Martine (Rødt)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Olsen, Tonje Wigelius (Rødt)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Lien, Håvard Fossmo (Rødt)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Brockstedt, Even (Rødt)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Tåsen skole

Kjekshus, Gyda Elisabeth (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Guldal, Ingjerd (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole

Bjørgan, Judee Ihasee (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Barlindhaug, Rolf (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Aamaas, Borgar (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Tjelmeland, Monica (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Vidnes, Truls Berge (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite