Til innhold
Politikk og politiske møter

Marit Høye Neby

spesialkonsulent

Telefon: 951 01 289

E-post:

Medlemmer

Larsen, Bente M. (Arbeiderpartiet)

Leder av Nordre Aker arbeidsutvalg
Leder av Nordre Aker bydelsutvalg

Olafsen, Aase Marie (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Nordre Aker arbeidsutvalg
Nestleder av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Normann, Erik Kreyberg (Høyre)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Riksfjord, Elisabeth Børve (Høyre)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Andersen, Yngvar (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Aanesen, Hans A. Kielland (Fremskrittspartiet)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Kraft, Ingeborg Briseid (Venstre)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Færevaag, Petter (Rødt)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg