Til innhold
Bydel Grünerløkka

Vi takker for innspill til ny strategisk plan!

Bydel Grünerløkka lager ny strategisk plan for de neste fire årene, og vi har spurt deg som bor eller jobber her, hva du synes om den. Frist for å komme med innspill var 6. januar.

 

Her finner du forslaget. Dokumentet er nå stengt for kommentarer.

Hva skjer videre?

Nå går vi gjennom innspillene vi har fått og skriver en ny versjon av planen. Bydelen har ansvar for tjenester innen eldreomsorg, oppvekst og fritid, sosiale tjenester og helse. Innspill til andre tjenester, for eksempel gater og vei, politi og skoler, sender vi videre til dem som jobber med dette.

Den nye versjonen skal gjennomgås av bydelens råd og utvalg, før den vedtas politisk av bydelens folkevalgte politikere i bydelsutvalget 26. mars.

Bakgrunn

En strategisk plan er en plan som skal si noe om hva du skal gjøre for å nå konkrete mål, men den skal ikke si noen om hvordan det skal gjøres. I Bydel Grünerløkka lager vi ny plan hvert fjerde år.

En handlingsplan definerer konkrete aktiviteter eller prosjekter under hvert innsatsområde, med budsjett. Handlingsplaner lager vi hvert år. Dette her er ikke en handlingsplan.

Forslaget til strategisk plan er basert på tilbakemeldingene fra en spørreundersøkelse høsten 2019.