Ungdomsrådet

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. oktober 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)

Sted