Møte i Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse 10.03.2022 (PDF 38KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse 10.03.2022 (PDF 86KB)

Saker til behandling

SakTittel
2/22
Protokoll fra møte i Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse 20.01.2022
3/22
4/22
5/22
Befaring - Næringslivets bruk av fortauer på sentrale deler av Grünerløkka
6/22
Samdrift av frisklivssentral, frivilligsentral og seniorsenter - Oppussing av lokalene i Helgesens gate 62
7/22
8/22
Grünerløkka for alle markeringen 2022

Tid og sted

Dato

Torsdag 10. mars 2022

Tid

klokken 17:00