Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Møte i Grünerløkka råd for funksjonshemmede