Møte i Grünerløkka råd for funksjonshemmede

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka råd for funksjonshemmede 09.02.2016 (PDF 21KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 09.02.2016 (PDF 25KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/16
Protokoll fra møte i Grünerløkka råd for funksjonshemmede 08.12.2015
2/16
Valg av leder og nestleder
3/16
4/16
5/16
Revidering av handlingsplan for universell utforming

Tid og sted

Dato

Tirsdag 9. februar 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Markveien 57

Sted