Rådet for mangfold og inkludering

Møte i Grünerløkka råd for mangfold og inkludering

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. oktober 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Slurpen, Lakkegata 79 u.etg

Sted