Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Lille Tøyen sykehjem 01.07.15