Tertialrapport og statistikk per 2.tertial 2018 - bydel Grünerløkka