Oppfølging av bydelsutvalgets vedtak - Handlingsplan for en bydel fri for rasisme, vold og diskriminering 2021-2024