Politiske saker 2020

Tertialrapport og statistikk per 31.08.2020 - Bydel Grünerløkka