Politiske saker 2020

Søknad om utvidelse av areal ute - Mucho Mas - Thorvald Meyers gate 36