Politiske saker 2020

Søknad om utvidelse av areal ute - Blå - Brenneriveien 9