Politiske saker 2020

Søknad om utvidelse av areal i bakgård - Brewgata - Brugata 5