Politiske saker 2020

Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte - Noodles - Maridalsveien 17A