Politiske saker 2020

Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte - Lofthus Samvirkelag Rathkes Plass - Kirkegårdsgata 7A