Politiske saker 2020

Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte - Cafe Stolen - Helgesens gate 32