Politiske saker 2020

Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling - inne og ute - Popsenteret - Trondheimsveien 2