Overføring fra bydelens driftsbudsjett til investering - kjøp av bil med lasteplan