Politiske saker 2020

Overføring fra bydelens driftsbudsjett til investering - kjøp av bil med lasteplan