Oppfølging av verbalvedtak - Samarbeid om ungdomstilbud i områdene Hasle og Løren