Politiske saker 2020

Oppfølging av vedtak i helse- og sosialkomiteen om tilleggstekst i bydelens høringssvar til søknader om serverings- og skjenkebevillinger