Politiske saker 2020

Leie av lokaler - Løren flerbrukshall