Politiske saker 2020

Informasjonssaker og innmeldte spørsmål helse- og sosialkomiteen