Politiske saker 2020

Høring - Tilpasninger av ressursfordelingsmodell for grunnskoler til lærernorm